První a poslední

22.9.2018 se konnal 1. závod Český Šumburk - Štěpánka tento rok to byl pouze jeden závod s celkem hojnou ůčastí. Je vidět, že závoďáci v okolí stále jsou a je třeba v dobré myšlence pokračovat. Hlavní dík patří borcům, kteří se nebáli tento ročník uskutečnit i za nepříznivých okolností. Bohužel, termín kolidoval s jiným oblíbeným závodem v Rokytnici. Ve startovním poli převažovali závodníci z Teamu Cyklo Benda. Barvy Příchovic přijel hájit Vojta Jindříšek, který po roční nezávodní pauze přijel vyhnat pavouky z rámu.